KREATIVITA V HUDBĚ, PRÁCE S HLASEM, MUZIKOTERAPIE

HUDEBNÍ WORKSHOP PRO ZÁJEMCE

  • pro dospělé, pro děti
  • bezpečné a podporující prostředí
  • práce s hlasem, dechem, tělem
  • pohyb, imaginace, relaxace
  • improvizace
  • vibrace, rezonance, ticho
  • rytmus, rytmické nástroje
  • nástroje v přirozeném ladění
  • blues, shruti box
  • looper

Cena se odvíjí od délky workshopu a počtu účastníků.

Zpěv je zcela přirozený projev zdravého lidského chování. Kromě jiného přináší prožitek radosti, zvyšuje dechovou kapacitu a spojuje lidi vzájemně mezi sebou. Zkušenost s necitlivou kritikou rodičů či učitelů nám často zablokuje přístup k vlastním tvůrčím možnostem. Tento blok můžeme přepisovat novými pozitivními zkušenostmi a posouvat tak své hranice.

MgA. PAVLÍNA MARIÁNKOVÁ, DiS.

lektorka, zpěvačka a hudebnice, muzikoterapeutka, akreditace u MPSV vystudovala JAMU – obor dramatická výchova a VOŠPS – obor sociální pedagog
organizátorka pobytů pro rodiče s dětmi

Nabídkový leták (pdf)