HUDEBNÍ VÝUKOVÉ PROGRAMY

ZVUK, TÓN, MALOVANÉ PARTITURY

HUDEBNÍ VÝUKOVÝ PROGRAM PRO ŠKOLY

  • pro 1. a 2. stupeň ZŠ, 2 vyučovací hodiny, 1 třída
  • realizace v prostorách ZŠ (místnost s kobercem, tělocvična, či prostor s klavírem vítán)
  • vedení výukového programu je ideální v počtu 2-4 lektorů/muzikantů
  • rozvoj hudební představivosti, symbolické vnímání, inspirace pro vlastní hudební tvoření
  • fenomén hudby a její vývoj
  • přiblížení některých hudebních pojmů hravou formou
  • fenomén ticha
  • příběh, hry a improvizace s zvuky a tóny
  • malované partitury – propojení hudby a výtvarna
  • v bezpečném prostředí, nenásilnou formou

Cena pro 1 lektora 1700Kč + cestovné

Na financování se lze domluvit individuálně, je možno využít spolufinancování z grantu

Nabídkový leták (pdf)

MgA. PAVLÍNA MARIÁNKOVÁ, DiS.

lektorka, zpěvačka a hudebnice, muzikoterapeutka, akreditace u MPSV vystudovala JAMU – obor dramatická výchova a VOŠPS – obor sociální pedagog
organizátorka pobytů pro rodiče s dětmi