HLASOVÝ KOUČINK

INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE S HLASEM, HLASOVÝ KOUČINK, HLASOVÉ IKIGAI

Individuální hlasový koučink, hlasová terapie, otevírání hlasu, práce s dechovou oporou, hlasové techniky, intonace, kotodama, hlasové ikigai…kreativita v hudbě, podpora v individuálních hudebních projektech.. Osobně či online.

Cena 800Kč/ 45 min

INDIVIDUÁLNÍ LEKCE SE ODVÍJÍ OD PREFERENCÍ ZÁJEMCE:

 • pro dospělé, pro děti
 • bezpečné a podporující prostředí
 • práce s hlasem, dechem, tělem
 • pohyb, imaginace, relaxace
 • improvizace
 • vibrace, rezonance, ticho
 • rytmus, rytmické nástroje
 • nástroje v přirozeném ladění
 • blues, shruti box
 • looper, mikrofon
 • rozvoj hudební kreativity – tvorba vlastní hudby
 • práce s bloky, které brání plně otevřít hlas
 • hlasové techniky
 • kotodama – léčivé vibrace (japonská metoda práce s hlasem a zvukem)

Zpěv je zcela přirozený projev zdravého lidského chování. Kromě jiného přináší prožitek radosti, zvyšuje dechovou kapacitu a spojuje lidi vzájemně mezi sebou. Zkušenost s necitlivou kritikou rodičů či učitelů nám často zablokuje přístup k vlastním tvůrčím možnostem. Tento blok můžeme přepisovat novými pozitivními zkušenostmi a posouvat tak své hranice.

MgA. PAVLÍNA MARIÁNKOVÁ, DiS.

lektorka, zpěvačka a hudebnice, muzikoterapeutka, akreditace u MPSV vystudovala JAMU – obor dramatická výchova a VOŠPS – obor sociální pedagog
organizátorka pobytů pro rodiče s dětmi

Reference