The MÚZY, z.s.

Vytvořili jsme spolek, který si klade za cíl zprostředkovávat workshopy, koncerty, semináře, výukové programy, festivaly, a další osvětové programy. České i mezinárodní, teoretické i praktické. V oblasti kultury, vzdělávání a podpory rozvoje osobnosti člověka a to ve všech věkových kategoriích.

Podrobnosti zde: The MÚZY, z.s.