MUZIKOTERAPIE

 

MUZIKOTERAPEUTICKÉ WORKSHOPY

Realizace muzikoterapeutických workshopů s akreditací MPSV pro sociální pracovníky,

pracovníky v sociálních službách i ostatní zájemce.

 

ZÁKLADNÍ TECHNIKY MUZIKOTERAPIE PRO PRÁCI S KLIENTEM I.

ZÁKLADNÍ TECHNIKY MUZIKOTERAPIE PRO PRÁCI S KLIENTEM II.

https://vzdelavanidchb.charita.cz/akreditovane-kurzy/

PODROBNOSTI K WORKSHOPŮM PRO DIECÉZNÍ CHARITU BRNO V PDF

 

 MgA. Pavlína Mariánková, DiS.

Vystudovaná Magistra umění v oboru dramatická výchova (JAMU Brno) a Diplomovaný sociální pedagog (VOŠPS Kroměříž) pracovala 6 let v projektu Celsuz DCHB Brno jako koordinátorka Centra vzdělávání pro nezaměstnané. Absolventka celostní muzikoterapie CMT 1 na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Kromě praxe v sociální oblasti má široký záběr lektorské činnosti:

  • sociální aktivizace klienta – dramaterapie, muzikoterapie
  • environmentální výukové programy
  • globálně rozvojové vzdělávání
  • lektor dramatické výchovy
  • motivačně-komunikační kurzy pro nezaměstnané
  • rukodělné aktivity (zážitkové pobyty pro rodiče s dětmi)